29 ਸਾਲ ਦੀ ਸੋਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Uncategorized

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਵੈਧ ਸਬੰਧ ਦੇਵੇ ਜਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵੈਧ ਸਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੋ ਬਸ ਇੰਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ

ਜਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਵੈਧ ਸਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ-ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਵੈਧ ਸਬੰਧ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਵੈਧ ਸਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਉ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖੋਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵੀਂਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ,ਸਾਡੀ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *