ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Uncategorized

35 ਸਾਲਾ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।ਦੋ ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ।ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜੂਲੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਜੂਲੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਜੋ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈ

ਉਹ ਦਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਉਸਦੀ ਧੀ ਜੂਲੀ, ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਲਗੀ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੂਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੂਲੀ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜੂਲੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਕਸਰ ਪਰ ਦਾਸ ਹਰ ਵਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱਸਣ-ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਾਸ ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯਾਨੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: 00 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ

ਰਾਤ ਦੇ 2:00 ਵਜੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿਮਲਾ ਲੜਕੀ ਦੋਵੇਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉਸ ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਾਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵੀਂਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ,ਸਾਡੀ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਓ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *